تیم بهتر ، رشد بیشتر

آموزش و تیم آپ منابع انسانی

 

یک شرکت یا یک استارت آپ ، جدای از اندازه ، تجهیزات ، استراتژی ، مدل کسب و کار ، چشم انداز، سرمایه و … ، با سرمایه انسانی بهتر ، رشد بیشتری را تجربه می کند.

جذب افراد مستعد در شرکت چه بزرگ چه استارت آپی ، تلاشی است برای داشتن شرکتی بهتر اما این فعالیت ها در حوزه منابع انسانی تنها به جذب و استخدام محدود نمی شود و دیگر فعالیت های تخصصی منابع انسانی مانند تسهیل گری ، امور بیمه ، امور مرتبط با قوانین کار ، امور مرتبط با مذاکره قراردادهای پرسنل ، امور مربوط به خاتمه همکاری با پرسنل ، پیاده سازی برخی مدل ها مانند OKR ، پیاده سازی ارزش های پیشنهادی کارفرما ( Employee Value Proposition ) برای برندینگ کارکنان ( Employee Branding ) ، تدوین جلسات بازخورد ، تدوین ارزش ها و کدهای اخلاقی شرکت ، پیاده سازی سیستم هایی مانند آن بوردینگ ( On Boarding ) کارکنان جدید ، اجرای ارزیابی ها مانند رضایت شغلی ، پیاده سازی و تحلیل تست ها مانند نئو و هوش هیجانی ، انجام مصاحبه های حرفه ای ، پیاده سازی شاخص های کلیدی عملکرد پرسنل ، پیاد سازی سیستم چرخش شغلی بین کارکنان ، هد هانتینگ ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل مشاغل ، و … هم بسیار مهم هستند.

در طول سال ها فعالیت در حرفه منابع انسانی چه در صنایع بزرگ مانند دارو و چه در اکوسیستم استارت آپی که بیشتر استارت آپ ها در آن محدودیت های خود را دارند، به خوبی دیده ایم که استفاده از ظرفیت های منابع انسانی در شرکت های بزرگتر آسان تر است اما حتی آنها هم چالش های خاص خود را دارند که برای غلبه بر آنها نیاز است تا تیم منابع انسانی به روز و حرفه ای داشته باشند که امکان بر طرف کردن نیازهای شرکت را داشته باشند.

تیم های کوچک یا بهتر بگویم شرکت های کوچک و استارت آپ ها ، در این بین مشکلات بیشتری دارند اما این به معنی آن نیست که آنها نمی توانند از خدمات منابع انسانی و ظرفیت های آن استفاده کنند.

ما تلاش می کنیم تا به شرکت های کوچک و بزرگ با بودجه بندی مناسب ، در حرفه ای تر شدن واحد های منابع انسانی آنها یاری رسان باشیم و حتی اگر واحد منابع انسانی یا کارشناس منابع انسانی ندارند، در ایجاد و استخدام و آموزش کارشناس یا کارشناسان مذکور به آنها کمک کنیم.

این البته به معنی این نیست که شرکت ها مجبور باشند تا هزینه حرفه ای شدن کارشناسان تازه کار را در غالب پروژه هایی مانند کارآموزی و .. پرداخت کنند یا اینکه وارد پروژه هایی شوند که برایشان هزینه پنهان داشته باشد، بلکه سرویسی که ما ارائه می دهیم به صورت شفاف ، شامل یکی یا چند مورد از قبیل ، حرفه ای تر شدن کارشناسان منابع انسانی فعلی ، ارتقای واحد های منابع انسانی ، جذب کارشناسان با توانایی های متناسب با نیاز شرکت و تیم سازی در واحد منابع انسانی است، به نحوی که این تیم از عهده امورات و وظایف مهم خود در واحد منابع انسانی شرکت و استارت آپ بر آید.

آموزش ها یا تیم آپی که در واحد منابع انسانی یا برای کارشناس های آن به درخواست شرکت یا تیم استارت آپی شما تعریف می شود ، شفاف و با نتیجه مشخص خواهد بودکه قابل ارزیابی است.

امیدوار هستیم که شما هم با ما هم عقیده باشید که تیم بهتر یعنی رشد بیشتر. به امید دیدار شما

چه زمانی آموزش و تیم آپ واحد یا کارشناسان منابع انسانی لازم است ؟
شرکت ها و استارت آپ ها با نیروی انسانی چابک و ماهر می توانند در بازار رقابتی حضوری موثر تر داشته باشند. واحد منابع انسانی نیز خود از این قاعده مستثنی نیست. از زمانی که فعالیت های منابع انسانی صرفا به برخی فعالیت های اداری و کارگزینی می شد مدت هاست که گذشته است و اکنون کارشناسان منابع انسانی چه در فرآیند جذب و استخدام استعدادها و نیرو های کلیدی و چه در سایر وظایف تخصصی خود در این واحد نقش مهمی ایفا می کنند. بنابراین آموزش و تیم آپ منابع انسانی هم یک فرآیند اصلی در شرکت هاست که به خصوص در زمان رشد شرکت و لزوم استخدام تخصصی تر و پیاده سازی مدل ها و شاخص های منابع انسانی ، بیشتر ضرورت می یابد.
آیا آموزش و تیم آپ صرفا محدود به شرکت های متوسط و بزرگ است؟
حتی استارت آپ ها و کسب و کارهای کوچک با کمتر از 50 نفر نیروی انسانی نیز حداقل به یک نفر کارشناس منابع انسانی نیاز دارند که وظایف مهمی را در تیم سازی ، جذب و استخدام ، خاتمه همکاری ، پیاده سازی ساختارها نوین تیمی ، ملاحظه قوانین کار و مفاد قراردادها و ... بر عهده بگیرد. اموراتی که برخی شرکت ها با نادیده گرفتن آنها به استقبال چالش ها و مشکلات بزرگی در آینده نزدیک رفته اند. چالش هایی که گاه همراه با ضرر های مالی و پیچیدگی های حقوقی نیز بوده است.
آموزش و تیم آپ در واحد منابع انسانی یا منتورینگ منابع انسانی چه تفاوتی دارد؟
منتورینگ منابع انسانی شامل راهبری مدیر یا کارشناس ارشد منابع انسانی یا مدیر عامل شرکت در خصوص بررسی ها ، تصمیم گیری ها و ارزیابی های مرتبط با نیروی انسانی یا امورات واحد منابع انسانی است در حالیکه آموزش و تیم آپ در واحد منابع انسانی بر انجام برخی آموزش های خاص مورد نظر شرکت یا استارت آپ و تیم سازی و تیم آپ واحد منابع انسانی به صورت تخصصی است با هدف ایجاد یا افزایش توان آنها در مدیریت به روز منابع انسانی تاکید دارد. البته این سرویس در هم تنیده هستند اما به دنبال پرسش ها و نیازهای مستقل و مشخصی در شرکت ، شکل گرفته و ارائه می شوند
چه نوع آموزش هایی در واحد منابع انسانی ارائه می شود؟
همانطور که در بالا گفتیم این روزها شرکت ها بیشتر به مباحث مربوط به جذب و استخدام با متدهای جدید، فکر می کنند اما فعالیت های مهم دیگری نیز در واحد های منابع انسانی شرکت ها انجام می شود که هر یک از آنها می تواند به صورت جداگانه آموزش داده شود یا به کارشناسان منابع انسانی کمک شود که در آنها توانمند شوند به نحوی که خود به خوبی قادر به انجام این امورات باشند . این فعالیت ها شامل : تسهیل گری ، امور بیمه ، امور مرتبط با قوانین کار ، امور مرتبط با مذاکره قراردادهای پرسنل ، امور مربوط به خاتمه همکاری با پرسنل ، پیاده سازی برخی مدل ها مانند OKR ، پیاده سازی ارزش های پیشنهادی کارفرما ( Employee Value Proposition ) برای برندینگ کارکنان ( Employee Branding ) ، تدوین جلسات بازخورد ، تدوین ارزش ها و کدهای اخلاقی شرکت ، پیاده سازی سیستم هایی مانند آن بوردینگ ( On Boarding ) کارکنان جدید ، اجرای ارزیابی ها مانند رضایت شغلی ، پیاده سازی و تحلیل تست ها مانند نئو و هوش هیجانی ، انجام مصاحبه های حرفه ای ، پیاده سازی شاخص های کلیدی عملکرد پرسنل ، پیاد سازی سیستم چرخش شغلی بین کارکنان ، هد هانتینگ ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل مشاغل است.
منظور از تیم آپ واحد منابع انسانی چیست ؟
شرکت های بزرگ ممکن است بخواهند تیم های فعلی منابع انسانی خود را ارزیابی کرده و در صورت لزوم در آنها تغییرات ایجاد کنند . همچنین شرکت های کوچک و استارت آپ ها نیز ممکن است به ایجاد واحد های منابع انسانی یا جذب و توانمند سازی یک کارشناس خبره منابع انسانی نیاز داشته باشند که این اقدامات در قالب تیم آپ واحد منابع انسانی قابل انجام است.
هزینه آموزش ها و تیم آپ واحد منابع انسانی به چه صورت است؟
در تخمین هزینه آموزش و تیم آپ واحد منابع انسانی متغیرهایی همچون تعداد کارشناسان شاغل در واحد منابع انسانی ، میزان ارزیابی مورد نیاز این واحد ، نوع آموزش های مورد نیاز ، لزوم هد هانتینگ ، لزوم جذب کارشناس یا کارشناسان جدید و .. تاثیر هستند. این آمادگی را داریم که با ارزیابی وضعیت و نیاز شرکت و واحد منابع انسانی در خصوص بسته هزینه با شما توافق کرده و قطعا کاری با کیفیت ارائه نماییم.