تیم بهتر ، رشد بیشتر

کوچینگ عملکرد

 

کوچینگ عملکرد دیگر یک عبارت نا آشنا نیست و همراه با مدیریت عملکرد رواج یافته است . یکی از عوامل خیلی مهم در موفقیت یک سازمان به نحوه عملکرد و میزان کارایی کارکنان آن سازمان بر می گردد. مولفه هایی مانند کیفیت محصولات و خدمات ، همچنین میزان بهره وری که نیروی انسانی نقش مهمی در آنها دارد به صورت مستقیم بر سودآوری اثر می گذارند.

همان قدر که بررسی جزییات صورت های مالی در یک شرکت اهمیت دارد، بررسی عوامل موثر بر عملکرد پرسنل نیز بسیار مهم است. بهبود عملکرد و توسعه قابلیت های افراد باعث موفقیت پایدار شرکت ها شده که لازمه آن مدیریت یکپارچه عملکرد کارکنان و داشتن استراتژی مشخص برای آن است.

مدیریت عملکرد فرآیندی است که در آن عملکرد افراد و تیم ها اندازه گیری و شناسایی شده و با اهداف سازمان همسو می گردد. برای پیاده سازی چنین فرآیندی می بایست هدف گذاری مناسبی از سوی مدیران ارشد شرکت ها صورت گیرد و از افراد حرفه ای و متخصصین منابع انسانی جهت مشاهده هرچه بهتر عملکرد کارکنان کمک گرفت.

ارائه بازخورد مستمر برای بهبود عملکرد کارکنان و هم راستا کردن آن با اهداف سازمان مهمترین کاری است که متخصصین در جلسات یک یا چند نفره انجام می دهند.

کوچینگ عملکرد یک فرایند است که در آن یک فرد ( به عنوان کوچ ) برنامه توسعه و عملکرد فرد دیگری را تسهیل می کند تا فرد دیگر بتواند شاهد تغییرات مثبت در زندگی فردی یا شغلی خود باشد. کوچینگ عملکرد هم برای مدیران اجرایی و هم کارکنان، موجب ایجاد یک توازن کامل بین اهداف حرفه ای و توسعه فردی افراد می شود.

درک اینکه چگونه افکار و رفتارها تحت تاثیر احساسات، روابط و شبکه های اجتماعی قرار می گیرند، می تواند یک ابزار موثر برای افزایش عملکرد افراد در سازمان باشد.

کوچینگ عملکرد مشاوره نیست و مکانیزمی برای انتقال تجربیات و نظرات کوچ به فرد دیگر ندارد. بلکه در یک رابطه پایدار افراد با کوچ ، به شناخت بهتر خود رسیده و موفق به بهبود عملکرد خود می شوند.

 

چطور بفهمیم که به کوچینگ عملکرد نیاز داریم ؟
اگر سوالات زیر را از خود می پرسید، در آن صورت یک کوچ عملکرد می تواند کمک شایانی برای شما باشد : - آیا در تصمیم های خود مردد و سدرگم هستید؟ - نیاز دارید تا شاهد بازدهی بیشتری باشید؟ - آیا برای رسیدن به اهداف خود مشکل دارید؟ - آیا برای ادامه یک کار چه در زندگی فردی و چه در زندگی شغلی خود انگیزه کافی ندارید؟ - احساس می کنید که به اندازه کافی نسبت به استعداد ها و توانایی های خود شناخت ندارید؟
کوچینگ عملکرد چطور می تواند به کسب و کارها و شرکت ها کمک کند ؟
- کوچینگ عملکرد هم برای مدیران اجرایی و هم کارکنان، موجب ایجاد یک توازن کامل بین اهداف حرفه ای و توسعه فردی افراد می شود. - درک اینکه چگونه افکار و رفتارها تحت تاثیر احساسات، روابط و شبکه های اجتماعی قرار می گیرند، می تواند یک ابزار موثر برای افزایش عملکرد افراد در سازمان باشد. - اما همه چیز در مورد افزایش عملکرد نیست، کوچ ها می توانند به صورت خاص به برخی مسائل شایع و زیان بار همچون غیبت بی رویه برخی کارکنان، فرسودگی و استرس کارکنان رسیدگی نمایند. - حمایت از کارکنان برای حفظ بهره وری بعد از تغییرات سازمانی ناشی از ادغام، جذب یا انفصال نیرو ها
چطور می توانید در همکاری با یک کوچ عملکرد بیشترین اثربخشی را شاهد باشید ؟
- برای دستیابی به پتانسیل های واقعی خود برنامه ریزی کنید. - اهداف عملی و قابل دستیابی تعیین کنید. - برای ایجاد مهارت های جدید اقدام کنید. - نقاط قوت خود را شناسایی کرده و آنها را به حداکثر برسانید. - ابزارهایی برای غلبه بر نقاط ضعف ایجاد کنید. - تلاش کنید درک بهتری از خواسته ها، نیازها و خواسته های خود بسازید. - به شناسایی بهتر احساس دیگران و واکنش های آنها در قبال خود بپردازید. - به توانایی دست پیدا کنید که بتوانید به طور موثرتری الهام بخش تیم خود باشید و آنها را به سوی موفقیت سوق دهید. - بر رفتارهای منفی و فرایندهای فکری منفی خود ه می توانند سد راه موفقیت شما باشند، غلبه کنید.
تاثیرات کوچینگ عملکرد در زندگی و کار افراد چیست ؟
- افزایش رضایت از زندگی ( شغلی و فردی ) - بهبود روابط - تعادل میان کار و زندگی - افزایش خودباوری و اعتماد به نفس - بهبود فرآیندهای کاری - افزایش مشتری و درآمد - دستاوردهای شما افزایش می‌یابد