تیم بهتر ، رشد بیشتر

کارگاه ها و وبینارها در زمینه کوچینگ و منتورینگ منابع انسانی

تجربه ام در حوزه منابع انسانی و کوچینگ چه در اکو سیستم استارت آپی و چه در همکاری با شرکت های بزرگ به من نشان داده است که یکی از بزرگترین چالش ها که گاه موفقیت و سودآوری شرکت به آن گره می خورد ، توانایی استارت آپ ها و حتی شرکت ها در نحوه مدیریت تیم ها و در تصمیم هایی است که بوسیله مدیران گرفته می شود.
به ندرت مدیرانی را دیده ام که خود بر لزوم بهبود مدیریت تیم و تصمیم هایی که می گیرند اذعان داشته باشند ، اما پس از جلسات منتورینگ منابع انسانی و یا کوچینگ که با مدیران داشته ام ، اهمیت اینکه همیشه راه برای بهبود وجود دارد و این یک ضرورت است آشکار می شود.
به خصوص در طول سال های گذشته تلاش داشته ام که برای استارت آپ ها ، شرکت های بزرگ ، شتاب دهنده ها ، مراکز رشد ، نمایشگاه های کار و مدارس نوآوری و اشتغال ، نسبت به برگزاری کارگاه هایی با محوریت بهبود وضعیت تیم ها و همچنین کوچینگ و تلفیق آن با منابع انسانی ، اقدام نمایم.

عناوین کارگاه ها و وبینارهایی که برگزار می کنیم :

کارگاه تیم سازی و مدیریت تیم :
این کارگاه با هدف کمک به کارآفرین ها و کوفاندرها در استارت آپ ها طراحی شده است. در این کارگاه به بررسی چگونگی روابط بین مدیران و کوفاندرها می پردازیم . چرایی و چگونگی تیم سازی در یک استارت آپ را بحث می کنیم و اینکه متخصصین منابع انسانی چه کمکی می توانند در این فرآیند به ما داشته باشند و در خصوص چگونگی برنامه توسعه فردی و ترکیب آن با توسعه تیم گفتگو می کنیم.
کارگاه حل مساله و مسئولیت پذیری :
این کارگاه با هدف آشنایی اعضای تیم با دو پارامتر مهم هوش هیجانی یعنی حل مساله و مسئولیت پذیری و تمرین عملی آنها طراحی شده است. در این کارگاه علاوه بر آنکه به صورت علمی و عملی ساختار یک تیم را بررسی می کنیم ، جهت بهبود وضعیت حل مساله و مسئولیت پذیری اعضای تیم به گفتگو نشسته و تمرین های عملی انجام می دهیم.
کارگاه تیم مجازی :
این کارگاه با هدف بررسی ساختار تیم های مجازی و چگونگی پیاده سازی آنها طراحی شده است. در این کارگاه چرایی و چگونگی ایجاد تیم های مجازی را بررسی کرده و چالش های و فرصت هایی که در آنها وجود دارد را مورد ارزیابی قرار می دهیم. راه کار های عملی ایجاد تیم های مجازی را به بحث گذاشته و نحوه ارزیابی تیم های مجازی را مورد بررسی قرار می دهیم.
کارگاه توافق نهایی با کاندیدها برای مدیران :
این کارگاه با هدف بهبود مهارت مدیران و کوفاندرها در توافق نهایی با کاندیداهای یک شغل در شرکت یا استارت آپ طراحی شده است. در این کارگاه با مدیران و کوفاندرها در خصوص اینکه چه مواردی را باید در زمان انتخاب و توافق با کاندید نهایی یک پست در نظر بگیرند، بحث می کنیم . اینکه این مذاکره با کاندید نهایی یا کاندیدهای نهایی یک شغل در شرکت چگونه باید باشد ، چه نکاتی در توافق و قرارداد نهایی باید به بحث گذاشته شود ، این فرآیند چگونه ارزیابی می شود ، خطاهای شناختی کدام هستند و اینکه شیمی رابطه چیست ، هستند. این کارگاه در بسیاری موارد به صورت یک نفره و one o one است اما امکان برگزاری آن برای گروهی از کوفاندرها یا مدیران نیز وجود دارد.
کارگاه کوفاندرشیپ :
این کارگاه با هدف بهبود مهارت های کوفاندرها در ارتباط و تیم سازی با دیگر کوفاندرها طراحی شده است. در این کارگاه ضمن بررسی ضرورت مهارت تیم سازی در بین کوفاندرها در مورد چالش هایی که در این مسیر با آن روبرو هستند و چگونگی غلبه بر این چالش ها گفتگو می کنیم. راه کارهای بهبود روابط بین کوفاندرها را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
2020 - کارگاه آنلاین کار تیمی در مرکز کارآفرینی شریف
کارگاه آنلاین کار تیمی ، با ابتکار مرکز کارآفرینی دانشگاه صنغتی شریف برای دانشجویان کو آپ کامپیوتر ، با سرفصل های رمز گشایی از کار تیمی ، گفتگو پیرامون مهارت هایی که برای کار تیمی لازم است و چطور تیم مناسب خودمان را تشخیص دهیم در دوم آذر ماه سال 99 برگزار شد .
2020 - دوره چهارم مدرسه اشتغال شریف
در کنار مدرسه اشتغال شریف در چهارمین دوره به یاری تیم ها رفتیم تا ارتباط موثر ، کار تیمی ، حل مساله و مسئولیت پذیری به صورت حرفه ای در تیم ها نهادینه شود . این دوره در تابستان و مهر 99 به صورت آنلاین برگزار شد.
2020 - کارگاه حل مساله و مسئولیت پذیری
این کارگاه به درخواست شرکت ویترین نت و با هدف افزایش بهره وری در کار تیمی و مدیریت بهتر تیم ها در تیر ماه 99 برگزار شد.
2020 - وبینار کوچینگ و دانشگاه
این وبینار در هفته کوچینگ ( در خرداد ماه 99 ) و با هدف بررسی فرصت ها و چالش های کوچینگ در دانشگاه با حضور مدرسه اشتغال شریف برگزار شد
2019 - وبینار توانمند سازی تیم با کوچینگ با مشارکت آکادمی کوچینگ فارسی زبانان
این وبینار با تمرکز بر افزایش انگیزه های درونی و حل مسئله در تیم با همراهی آکادمی کوچینگ فارسی زبانان ( FCA ) در روز یکشنبه 28 مهر ماه سال 98 برگزار گردید . این وبینار اولین وبینار از مجموعه ای سه وبینار برای رهبری تیم بود .
2019 - کارگاه تیم سازی در startup match ( دانشگاه صنعتی شریف )
مخاطبین این کارگاه ، کوفاندرهایی بودند که شناخت واقع بینانه ای از اهمیت تیم سازی در استارت آپ ها دارند و به دنبال یافتن راه کارهایی برای ساختن و توسعه و تیم های خود بودند . این کارگاه در تاریخ 15 مهر ماه سال 98 برگزار گردید .
2019 - وبینار منابع انسانی هوشمند با کوچینگ
چرا کوچینگ در دنیا مورد توجه مدیران منابع انسانی قرار گرفته است ؟ این وبینار در پاسخ به این سوال همراه با آکادمی کوچینگ فارسی زبانان ( FCA ) در مرداد ماه سال 98 برگزار گردید .
2019 - رویداد تیم سازی و توسعه فردی در روز گره گشایی ( هفته نامه شنبه )
با برگزاری رویداد تیم سازی و توسعه فردی ، در روز گره گشایی هفته نامه شنبه در تاریخ 28 خرداد 98 ، در خدمت کوفاندرهای استارت آپ های بودیم تا به سوالات ایشان پاسخ دهیم .
2019 - بررسی چالشهای منابع انسانی در دورهمی استارت آپی ، استارت آپ های شتاب دهنده شریف
در این رویداد که در تاریخ 21 خرداد 98 برگزار گردید به چالش های منابع انسانی در استارت آپ ها در سه بخش ، توسعه مهارت های کوفاندرها ، نگهداری و توسعه تیم و فرهنگ تیم پرداخته شد .
2019 - مجموعه کارگاه منتور کوچینگ با تمرکز بر تیم سازی
مجموعه کارگاه های منتور کوچینگ با تمرکز بر تیم سازی به سفارش مدرسه اشتغال شریف در یک دوره سه ماهه از اردیبهشت تا تیر 98 برگزار گردید . کوچینگ تیم ها ، یکی از روش های مناسب برای ساخت و توسعه تیم ها است . با این روش تیم ها نحوه تعامل بهتر با یکدیگر را فرا می گیرند ، با نقاط قوت هم تیمی های خود آشناتر می شوند ، مهارت شنیدن در تیم تقویت می شود و به هم بازخورد مناسب می دهند که در نهایت اعتماد در تیم ساخته می شود .
2019 - کارگاه ارزیابی تیم کارآفرینی
این کارگاه ، به درخواست انجمن سرمایه گذاری خطر پذیر کشور در دهم بهمن سال 97 ، برگزار شد . بررسی شاخص های ارزیابی استارت آپ ها در حوزه منابع انسانی با حضور شرکت هایی که با این موضوع به عنوان یک چالش روبرو هستند در این کارگاه انجام شد .
2018 - کارگاه تیم سازی در رویداد startup match
این کارگاه با هدف توانمند سازی کوفاندرهایی که از دانشگاه های شریف ، شهید بهشتی و ... شرکت کرده بودند به سفارش مرکز کارآفرینی دانشگاه شریف در آذر ماه سال 97 ، برگزار گردید
2018 - کارگاه تشکیل تیم استارت آپی در رویداد startup trigger
این کارگاه برای کارآفرینان و مشتاقان کارآفرینی در تاریخ 30 مهر 97 برگزار گردید .
2018 - کارگاه توسعه مهارت اشتغال
در روزهای پایانی سال 96 ، کارگاه توسعه مهارت اشتغال در نمایشگاه کار برای جویندگان کار و مشتاقان ارتقا شغلی برگزار شد .
2017 - کارگاه virtual team
کارگاه virtual team ، در آذر ماه 96 در دانشگاه صنعتی شریف به درخواست شتاب دهنده شریف برگزار گردید .
2017 - کارگاه کمک منابع انسانی به استارت آپ ها
در آبان ماه 96 ، رویداد کمک منابع انسانی به استارت آپ ها در چند سازمان برگزار شد که تجربه فوق العاده ای در هم کلام شدن با استارت آپ ها بود .