تیم بهتر ، رشد بیشتر
آموزش و تیم آپ منابع انسانی در واحد منابع انسانی
کتاب کار عمیق نوشته کال نیوپورت
ایجاد یک رابطه موثر در میان کوفاندر ها
تسهیل گری یا تسهیل سازی چیست و چطور می تونیم این مهارت را کسب و این نقش رو به تیمهامون اضافه کنیم؟
جذب مدیران کلیدی ( Head Hunting ) چیست؟
آموزش منابع انسانی با توجه به تحولات دنیا
مدیریت انرژی یا مدیریت زمان ؟
کوچینگ و منتورینگ رهبران آینده
فرهنگ و ساختار منتورینگ در محیط کار – حقایق و مزیت ها
منتور منابع انسانی خوب را چطور بیابیم ؟