تیم بهتر ، رشد بیشتر

جذب مدیران و کارشناسان به شیوه هد هانتینگ

 

استخدام و جذب مدیران و کارشناسان ارشد همانند استخدام کارکنان عادی شرکت نیست . شرکت هایی که در چنین موقعیتی قرار دارند به خوبی این حقیقت را درک می کنند. هر چند بانک های اطلاعاتی عمومی که در برگیرنده متخصصین است ، وجود دارند اما معمولا بانک های اطلاعاتی تخصصی در تطابق مدیران و کارشناسان ارشد با نیازهای شرکت ضعیف هستند و جذب مدیران و کارشناسان تخصصی در یک شرکت فرایند خاص خود را می طلبد .

اولین اقدام در این فرآیند ، شناسایی و تسلط به ویژگی های مدیر یا کارشناسی است که یک شرکت به دلایل خاص خود نیاز به استخدام وی دارد . دلایل هر شرکت در جذب مدیران و کارشناسان حتی با دلایل رقبای خود نیز می تواند متفاوت باشد . همین ویژگی های اختصاصی است که بانک های اطلاعاتی قبلی را ناکارآمد می سازد .

گردآوری رزومه  و غربالگری با توجه به نیازهای خاص  شرکت یکی دیگر از اقداماتی است که می بایست به دقت صورت گیرد . بررسی های دقیق هوش هیجانی ، سبک و سابقه مدیریتی ، شخصیت و شایستگی ها به همراه دیگر موارد اختصاصی مد نظر شرکت در مرحله غربالگری انجام شده و لیست نهایی آماده می گردد .

در این مرحله که حساس ترین مرحله کار نیز می باشد ، می بایست مصاحبه های اختصاصی در چند مرحله انجام شوند و سپس مذاکره نهایی با کاندید های نهایی جهت جذب صورت می گیرد .

جهت انجام این مراحل نیاز است تا فردی با مهارت و تخصص در جذب و استخدام ، ارزیابی نیروی انسانی ، مصاحبه تخصصی در کنار شما قرار گرفته و در این فرآیند یاریگر شما باشد .

پکیج های جذب و استخدام

 

پکیج غربالگری :

 

در این پکیج با توجه به نیاز شرکت و قابلیت های مشخص شده در جذب مدیر یا کارشناسان شما ، بانک های اطلاعاتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی شده و از طریق مصاحبه اولیه غربالگری صورت می گیرد و لیستی از کاندیدهای مناسب به شرکت معرفی می گردد .

این پکیج مناسب شرکت هایی است که زمان یا امکانات کافی برای استخراج لیست اولیه کاندیداهای یک موقعیت شغلی را ندارند ، اما خود قادر به انجام مصاحبه ها و ارزیابی های تخصصی جهت انختاب کاندید نهایی هستند.

این پکیج، در دو سطح کارشناسان و کارشناسان ارشد یا مدیران با هزینه های متفاوت قابل ارائه می باشد. این تفاوت هزینه ها، جهت تشویق شرکت ها در جذب استعداد ها برای عناوین شغلی در رده کارشناسی به شیوه هد هانتینگ و در نظر گرفتن منابع شرکت ها پیشنهاد می گردد.

 

پکیج هد هانتینگ :

 

در این پکیج کلیه اقدامات مربوط به جذب نیروی انسانی مد نظر شرکت , علاوه بر غربالگری اولیه توسط کارشناسان ما انجام می شود. علاوه بر بررسی بانک های اطلاعاتی و مصاحبه های اولیه ، ارزیابی ها و مصاحبه های تحصصی نیز توسط تیم ما صورت گرفته و لیست نهایی کاندیدها همراه با گزارش ارزیابی و مصاحبه های تخصصی آنها ، به شرکت ارائه می گردد.

ضمن آنکه کارشناسان ما در هنگام مذاکرات نهایی  و عقد قرارداد نیز شرکت را همراهی می کنند تا هیچ نوع ابهامی در فرآیند جذب وجود نداشته باشد.

به صورت معمول مدیران عامل شرکت ها یا مدیر مسئول ، یک مصاحبه نیز خود جهت ارزیابی فردی خود نیز انجام می دهند که در این پکیج کارشناسان ما در صورت تمایل شرکت ، در این جلسه نیز حضور خواهند داشت.

این پکیج مناسب موقعیت های شغلی تخصصی در سطح مدیریت یا کارشناسان ارشد بوده و شرکت ها جذب نیروی انسانی در موقعیت های شغلی رقابتی را به خصوص از طریق فرآیند هد هانتینگ انجام می دهند.

چه زمانی از فرآیند جذب کارکنان یا کارشناسان عادی استفاده کنیم ؟
وقتی که زمان یا امکانات کافی برای استخراج لیست اولیه کاندیداهای یک موقعیت شغلی در شرکت وجود ندارد ، اما خود شرکت قادر به انجام مصاحبه ها و ارزیابی های تخصصی جهت انختاب کاندید نهایی از لیست اولیه می باشد.
چه زمانی از فرآیند جذب مدیران یا کارشناسان ارشد استفاده کنیم ؟
هنگامی که در شرکت نیاز به افرادی با توان تخصصی یا مدیریتی بالا وجود داشته باشد و هیئت مدیره تصمیم به برون سپاری کل فرآیند جذب در یک موقعیت شغلی داشته باشد. گاهی اوقات به دلیل حساسیت های موجود در جذب یک نیروی انسانی صحیح نیست که ذینفعان داخلی شرکت در فرآیند جذب دخالت داشته باشند بلکه تنها ویژگی ها و سیاست های کلی بوسیله هیئت مدیره ترسیم شده و جذب چنین افرادی برون سپاری می شود.
در غربالگری به دنبال چه چیزی باشیم ؟
با توجه به نیاز شرکت و قابلیت های مشخص شده برای یک کارشناس ، بانک های اطلاعاتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بررسی شده و از طریق مصاحبه اولیه غربالگری صورت می گیرد و لیستی از کاندیدهای مناسب به شرکت معرفی می گردد .
در Head Hunting به دنبال چه چیزی باشیم ؟
فرآیند جذیر مدیران یا کارشناسان ارشد به دنبال پاسخ به دو سوال اصلی است . اول اینکه فرد یا افرادی انتخاب شوند که آمادگی لازم در برآورد خواست هیئت مدیره را داشته باشند و دوم اینکه شرکت نیز مناسب افرادی باشد که هم اکنون جایگاه مشابهی در شرکت دیگری دارند و به دنبال انگیزه های جدید برای رشد و ارتقا یا جابه جایی هستند . جا به جایی مدیران ارشد مانند جا به جایی کارکنان عادی نیست و این دسته از افراد صرفا دغدغه مالی یا موقعیت شغلی ندارند بنابراین فرآیند جذب مدیران یا کارشناسان ارشد یک فرآیند دو طرفه است که هم شرکت و هم کاندیدهای موقعیت شغلی مورد نظر را در بر می گیرد .
فرآیند غربالگری چه مراحلی را در بر می گیرد ؟
بررسی بانک های اطلاعاتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم و ارائه لیست اولیه کاندیدهای مناسب به ازای هر موقعیت شغلی پس از مصاحبه اولیه .
فرآیند جذب مدیران یا کارشناسان ارشد چه مراحلی را در بر می گیرد ؟
ابتدا نیاز شرکت از طریق بررسی شغل مورد نظر ، سمت پیشنهادی ، شرایط احراز ، سیاست کلی جذب ، شایستگی ها و درآمد ارزیابی می شود . سپس جستجو و بررسی از طریق منابع آنلاین و آفلاین گوناگون آغاز شده و کاندیدهای انتخابی مورد غربالگری قرار می گیرند . پس از ارزیابی های تخصصی از هوش و شخصیت و رفتار و همچنین مصاحبه اختصاصی چند مرحله ای با کاندیدها ، لیست نهایی کاندیدهای مناسب به همراه گزارش مصاحبه ها و ارزیابی ها به شرکت تقدیم می گردد. کارشناسان ما در هنگام مصاحبه کاندیدها با مدیرعامل و مذاکره و قرار داد نهایی نیز در کنار شرکت حاضر خواهند شد.